Rough Diamond Solitaire Ring
Rough Diamond Solitaire Ring Rough Diamond Solitaire Ring
Chevron down Icon
$845.00
  • metal : 14 karat yellow gold
  • stone : raw rough diamond solitaire 
  • handmade in the USA